تبلیغات
مرجع فایلهای درسی - بزرگترین بانک مقالات رایگان فارسی
.   http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifکانال تلگــرامhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                                   http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifفهرست مطالبhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                              http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifصفحه اصلیhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                                                                                                    .
 بزرگترین بانک مقالات رایگان فارسی

نکته های قــــــــــــرآنی                      روانشناسی دانش آموزان                      امــــــامان و پیــــامبــران

 

رازهـــــــــــــای نـــــــماز                     رازهـــــــای  صـــــــــلوات                         لینــــــک های مذهبـــــی 

 

سایــــــــت و وبــــــــلاگ                     آشنـــایی با نــــرم افزارها                       آشــنایی با سخــت افزار

 

ترفــــند های کامپیــــوتر                     دنـــــیای ایــــــــــــــنترنت                         آمـــوزش کامپیـــــــــــوتر

 

دانـــــــــــــش آمـــــوزان                     تـــــدریــــــــــــــــــــــــس                          روشـــــهای مطالعـــــــــه

 

آموزشــــــهای مختلــــف                     ارزشـــــــــــــــــــیابــــــی                         یـــــادگیـــــــــــــــــــــــری

 

کـــــودکــــــــــــــــــــــــان                     کـــــــــــــــــلـــــاس درس                         امتحــــــان و اجــــرای آن

 

مـــــدرســـــــــــــــــــــــه                      طــــــــــــــــــــــــرح درس                         اعـــــــــــــــداد عـــــجیب 

 

فوت و فن های معلمــی                      مدیــــــــــــــــــــــریــــــت                         دوره ابتــــــــــــــــــــدایی

 

دوره راهنمـــــــــــــــایی                      دوره متوســــــــــــــــــطه                        شــــــورای معلمــــــــــان

 

بــارم  و بودجـــــه بنــدی                      اعـــــــداد شــــگفت انگیز                       نکـــــــات آموزشــــــــــی

 

روشــــها و فنون تدریـس                      دنـــــــــــــــــیای ر یـاضی                       سوال امتحانی راهنـمایی

 

سوال امتحانی  ابتـدایی                      سوال امتحانی متوسـطه                      شادکـــــامی و موفــــقیت

 

روانشــناسی شخـصیت                      روانشـــناسی یادگیـــری                       دنــــــــــــــیای شــــیمی


روانشـناسی نوجـــــوان                      روانشــــناسی کـــــــودک                      بهـــــــــــــــــــداشت روان

 

بیمـــــاریها و داروهــــــــا                      تغــــذیه و سلامــــــــــــت                       انــــسان شگــــــــــــــفت

 

دانســــــنیهای جالــــــب                       سلامــــــــــــــــت بـــــدن                       بـــــدن انســــــــــــــــــان

 

آشــــنایی با جـــــانوران                       خـــــوراکیها و گیاهـــــــان                      عجــــــــــــایب طبـــــیعت


آشــــنایی با کـــــــــرات                       دانســــتنیهای علـــــــمی                       شنــاخت جهان هستــــی

 

آیـــــا می دانیــــــــــــــد                       مشـــــکلات رفتــــــــــاری                       اختـــراعات و اکتـــشافات
پایگاه عکسهای متحرک - gif20.rozblog.com

تعداد - فایل دونی ــ چهارشنبه 12 آبان 1395 و ساعت 09:45 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ طرح درس فارسی اول آموزش نشانه ر
+ طرح درس سالیانه اجتماعی ششم
+ طرح درس دریاها - علوم سوم
+ طرح درس اجتماعی سوم بخش محیط زیست
+ طرح درس و بودجه بندی سالانه فارسی پنجم
+ طرح درس سالانه کتاب قرآن سوم دبستان
+ طرح درس علوم سوم ، ابرها و چگونگی تشکیل آن
+ طرح درس زیر مجموعه ها برای کلاس نهم
+ بهترین طرح درس علوم بخش گرما و مواد
+ طرح درس ریاضی اول در مورد عدد 3
+ طرح درس مهره داران کتاب علوم تجربی سوم
+ طرح درس روزانه مفهوم انرژی
+ طرح درس سالیانه علوم پنجم
+ بهترین درس پژوهی های علوم پایه سوم
+ طرح درس سالانه برای تدریس تاریخ چهارم

صفحات :
 بهترین های دانلود

ورود به صفحه اصلی